Професионалните блогове

Поли Козарова

Какво представляват професионалните блогове?

Професионалните блогове са може би най-рядко срещаната разновидност на блогването у нас, в България. Преобладават личните блогове под формата на дневници за споделяне на идеи и преживявания, фирмените (корпоративни ) блогове за общуване с целевата група , към която са насочени маркетинговите дейности на компанията и политическите блогове, които се активизират в периодите преди избори. Ето защо може би не е лесно да се даде точно определение на понятието „професионален блог”.

Професионалните блогове са фокусирани върху една или няколко теми в конкретна професионална област – била тя свързана с бизнес, наука, общество или култура. Българските професионални блогове  се списват по-често от един автор и по-рядко – от екип (е, какво да се прави, ние и в семейството, и в работата си, и в обществото не сме царе на екипността!).

Има доста блогове, в които се смесват различни теми и разбира се, професионалните интереси на авторите присъстват като основна блог-категория. Но тук разглеждаме само блогове, които са фокусирани върху професионална тематика и чиито автори са устояли на изкушението да пишат за всичко друго, което е в обхвата на техните интереси.

Примери за успешни професионални блогове в България

Ето няколко примера за наложили се и не чак толкова известни, но определено добри професионални блогове в България :

 • Нова Визия – блог за мениджмънт, бизнес и развитиеБлог на Иво ИнджевSEO блог на Огнян Младенов
 • Блог за медийно право на Нели Огнянова
 • Е-Marketing blog на Ивелина Атанасова
 • Guerilla marketing блог на Жанет Найденова
 • PsyGlass – Наблюдения през стъклото на психолога
 • PM Stories – блог за разработка на софтуер и управление на проекти на Майк Рамм.

Надявам се, че скоро в България ще има много повече блогове на професионалисти!

Целите на професионалните блогове

Поддържането на професионален блог може да е провокирано от различни цели:

 • Налагане на персоналния професионален бранд на авторите – Списването на професионален блог е чудесен начин за популяризиране на млади и все още неизвестни специалисти. Да си спомним колко бързо научихме имената на Силвия Щинкова и Ивелина Атанасова благодарение на успеха на техните блогове!
 • Общуване с дадена целева група – Няма по-приятен и по-бърз начин за формиране на група от професионалисти – съмишленици, колеги, както и за привличане на бъдещи ученици или клиенти от списването на професионален блог…
 • Обсъждане на професионални начинания и проекти – Ако не знаете как да постъпите и търсите мнение по дадена тема, свързана с професионалното ви развитие, много бързо можете да бъдете посъветвани на страниците на вашия професионален блог или блога на ваши колеги.
 • Популяризиране на професията и нейната ценност – Има професии, чието значение все още не е съвсем ясно за хората и които са недооценени. Блогването е удачен начин да се обясни какво представлява една такава професия, какво би дала на практикуващите я  (и какво би взела от тях), какви области от знания покрива. В този смисъл аз направо не разбирам защо специалистите в университетите и училищата многа рядко имат професионални блогове? Това би допринесло за популяризацията на дадена професия по един неповторим начин.
 • Печалба чрез самия професионален блог – струва ви се еретично? Абсолютно възможно е да се докарват прилични приходи от професионалния блог – както с традиционни рекламни банери и съобщения, така и с предлагане на авторски материали за продажба. Начините са много.

Разбира се, сигурна съм, че вие можете да откриете още много начини за използване на блогването за професионални цели…

Съдържанието – най-важното за успеха на професионалния блог

Най-ценното в професионалните блогове не е техният дизайн, нито злободневността на информацията и честотата на публикуване на материалите в тях, а тяхното съдържание, наличието на качествени постове по избраната професионална тема.

Авторите на някои професионални блогове предпочитат да превеждат чужди материали и да цитират популярни имена в дадената тематична област.  В такива блогове преобладават преводни материали, цитати от чуждоезични блогове, книги  и учебници. Други професионални блогове пък наблягат на оригиналните идеи и пречупват професионалните теми през личния опит на авторите.

Не може да се каже кои блогове са по-ценни. Зависи от гледната точка. Ако съм млад специалист и още прохождам в професията си, сигурно блогове, концентрирани върху публикация на материали от чужди автори, професионални новини, прегледи на книги и други, биха били много ценни и полезни за мен. Ако съм професионалист с повече опит, може би ще се радвам повече на блогове с уникално съдържание, с ясно изразена авторска позиция, с повече индивидуалност.

За всеки блог си има подходящи читатели. Зависи за каква аудитория е предназначен професионалният блог и какви са неговите цели.

Популярност на професионалните блогове

Преглеждайки популярната българск блога класация topbloglog можем да видим, че едва 10-15% от най-известните блогове у нас са посветени на професионални теми.  Професионалните блогове някак си се губят сред многообразието от блогове в класацията. Жалко, че няма тематична класация, та да се види как се позиционират професионалните блогове в дадена конкретна сфера.

От една страна, това може би е разбираемо – аз работя като маркетьор, списвам подобен блог и разбира се, неговата аудитория е предварително ограничена до моите колеги, които се занимават с маркетинг, до бизнесмени и студенти по маркетинг и мениджмънт.  Нормално е хора извън тази група да нямат интерес към подобна информация.

От друга страна, ниската популярност и изобщо малкият брой на професионалните блогове у нас определено е тъжен факт. Интернет е невероятна среда за професионално общуване, за споделяне на мисли и идеи от работещите в дадена област. Почти не знам за блогове на учители, на лекари, на адвокати, на архитекти, на художници… Нима повечето хора у нас възприемат професията си предимно като начин за печелене на пари? Не ги ли вълнува възможността за професионално общуване в интернет, за сверяване на часовника с колеги , конкуренти, потенциални клиенти?

Бъдещето на професионалните блогове у нас – хайде да си помечтаем

Какво очаквам да се случи след време с професионалните блогове у нас? Нека заедно да си помечтаем за бъдещето.

 • Броят на професионалните блогове значително ще нарасне.
 • Ще се появят професионални блогове в много различни области – право, история, география, изкуство, литература и поезия, архитектура…
 • В интернет страниците на университети, училища, браншови асоциации, професионални сдружения, фирми… ще се появят линкове към професионалните блогове на техни служители и членове.
 • Авторите на професионалните блогове ще пишат компетентно и интересно. Професионалните блогове ще се превърнат в ценен информационен ресурс и архив от знания и добри практики в дадената професия.
 • Класации ще ни упътват за най-добрите и популярни професионални блогове по теми.
 • Ще се появяват все повече групови блогове, списвани съвместно от екипи професионалисти.
 • Ще се появат мулти-професионални блогове, които са посветени на взаимозависещи професии и области от знания – например: биохимия, психология и маркетинг…
 • Професионалните блогове ще се свържат в мрежи, ще започнат да обменят информация, автори и линкове помежду си.